Home Career Contact Us Sitemap English
   
  About Us  
  Why YSC  
  Products  
  Facilities  
 我们的使命
 


我们的愿景
我们的使命
我们的业务活动
我们的质量方针
我们的制造理念
联络我们


:: 为客户提供绝对满意的经验。

:: 建立一支知识型、有责任感的高效率工作团队。

:: 与我们的客户建立互相尊重、互相信任的长期战略伙伴关系。 
<Back>
Copyright 2006 YSC Electronics (S) Pte Ltd.